arrow Tražite rješenje za vašu industriju ili imate tehnički problem kojeg trebamo rješiti?

Sauermann

Partnerska suradnja za zastupanje branda i plasman asortimana na tržištu Adria regije.

Mjerenje i kontrola kvalitete zraka u zatvorenim prostorima.

Grupa Sauermann već 45 godina dizajnira, proizvodi i prodaje proizvode i usluge namijenjene industrijskim i HVACR tržištima. Grupa se posebno fokusira na otkrivanje, mjerenje i kontrolu kvalitete zraka u zatvorenim prostorima.

Globalno poslovanje Sauermann grupe obuhvaća tri kontinenta (Europa, Azija i Sjeverna Amerika), s više od 400 zaposlenika na 12 lokacija (uključujući četiri proizvodne jedinice).

Od svojih početaka u Francuskoj, Sauermann je krenuo na međunarodno tržište crpki za detekciju i uklanjanje kondenzata. Kasnije je postao Grupa, proširivši svoje poslovanje na instrumente za mjerenje kvalitete zraka i akvizicijom niza drugih marki: Kimo (Francuska), E Instruments (Sjedinjene Države) i Megatech (kineski distributer).

Mjerenje i kontrola kvalitete zraka u zatvorenim prostorima.

Grupa Sauermann već 45 godina dizajnira, proizvodi i prodaje proizvode i usluge namijenjene industrijskim i HVACR tržištima. Grupa se posebno fokusira na otkrivanje, mjerenje i kontrolu kvalitete zraka u zatvorenim prostorima.

Globalno poslovanje Sauermann grupe obuhvaća tri kontinenta (Europa, Azija i Sjeverna Amerika), s više od 400 zaposlenika na 12 lokacija (uključujući četiri proizvodne jedinice).

Od svojih početaka u Francuskoj, Sauermann je krenuo na međunarodno tržište crpki za detekciju i uklanjanje kondenzata. Kasnije je postao Grupa, proširivši svoje poslovanje na instrumente za mjerenje kvalitete zraka i akvizicijom niza drugih marki: Kimo (Francuska), E Instruments (Sjedinjene Države) i Megatech (kineski distributer).

Sauermann

Partnerska suradnja za zastupanje branda i plasman asortimana na tržištu Adria regije.