ISO certifikat

“Cilj je osigurati najvišu kvalitetu poslovnog procesa, s usmjerenošću na zadovoljstvo potrošača.”

MB Frigo grupacija uspješno je prošla procjenu od strane International Certification Registrar Ltd te je sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima ISO 9001:2000.

Naš kvalitetan sustav upravljanja potvrđen je međunarodno priznatim certifikatom ISO 9001:2000 što dokazuje usklađenost našeg poslovanja sa strogim svjetskim standardima.

ISO 14001:2004 predstavlja međunarodni standard za upravljanje okolišem. Sustavom upravljanja okolišem tvrtka osigurava da su svi utjecaji na okoliš u tvrtki identificirani, nadzirani i usklađeni sa zakonskom regulativom. Raznim mehanizmima kroz vrijeme negativni utjecaji se ublažuju ili potpuno uklanjaju.

Posjedovanje certifikata za sustav upravljanja kvalitetom oznaka je profesionalnosti u poslovnom procesu, s usmjerenošću na zadovoljstvo potrošača i dobrobit šire društvene zajednice.

Ovaj certifikat definira sustav upravljanje kvalitetom, odgovornost poslodavca, upravljanje resursima, realizaciju proizvoda, mjerenja i analizu te dokazuje implementarnost potrebnih internih procesa radi ispunjavanja obveza norme.

Certifikat ISO 9001:2000 donosi mnoge pogodnosti, kako za nas, tako i za Vas, naše poslovne partnere:

  • ostvarenje i održanje kvalitete proizvoda – kupac je siguran da će njegovi zahtjevi u odnosu na proizvod biti ispunjeni;
  • osiguranje povjerenja kupca u kvalitetu – kupac je siguran da će svaki put dobiti istu kvalitetu proizvoda ili usluge;
  • povećanje motiviranosti zaposlenih – veće zadovoljstvo djelatnika tvrtke koja konkurentno posluje u skladu s međunarodnim standardima;
  • smanjenje troškova – smanjuje se rizik jamstva za proizvod, troškovi tehničke kontrole, broj neusklađenih proizvoda, a s obzirom na implementarnost procesa nove djelatnike je brže i jednostavnije osposobiti za rad.