Carel

CAREL je talijansko poduzeće osnovano 1973. godine koje svoje djelovanje dijeli na tri linije proizvoda:

  • Air-Condition – Klimatizacija
    Elektronski kontroleri i rješenja za upravljanje radom vodenih sistema (rashladnika vode i ventilokonvektora), klima komorama i sustavima grijanja i ventilacije
  • Refrigeration – Industrijsko hlađenje
    Elektronski kontroleri i rješenja za upravljanje, daljinsku kontrolu, te memoriranje i ispis rada (HACCP) rashladnih komora i rashladnh procesa prilikom prerade i skladištenja hrane ili drugih proizvoda, kontroleri za rashladne vitrine, kondenzacijske jedinice, multikompresorske setove…
  • Humidification – Ovlaživanje
    Uređaji za ovlaživanje, adijabatski, ultrazvučni i centrifugalni. Kontroleri za upravljanje rada uređajima za ovlaživanje.

Sarajevo

T: +387 (8) 33 762 111
F:+387 (8) 33 762 112
info@mbfrigo.ba

Blažujski drum 4
71000 Sarajevo
BiH